Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Galeria fotografii

W zbiorach wielu centrów dokumentacyjnych zachowały się fotografie z utworzonych przez władze hitlerowskie zamkniętych dzielnic żydowskich.

Menschenmenge bei einer Ansprache RumkowskisZuhörer einer Rede Rumkowskis

Obok oficjalnych fotografii, mimo, że było to surowo zabronione, powstawały zdjęcia przedstawiające egzekucje, ofiary głodu, marsze deportacyjne, domy starców, kuchnie wydające zupy, domy sierot, s

Menschen im GettoEine der Brücken, die die Gettoteile miteinander verbandStraßenszene aus dem GettoReligiöses Leben im Getto

Chaim Mordechaj Rumkowski widział w fotografowaniu doskonały środek autoprezentacji dla przyszłych pokoleń.

Der Judenälteste Mordechai Chaim RumkowskiDer Judenälteste Mordechai Chaim Rumkowski bei einer BesichtigungVersammlung anlässlich einer Rede RumkowskisVersammlung anlässlich einer Rede Rumkowskis

Niektórzy fotografowie w getcie posiadali oficjalne zezwolenie na prowadzenie działalności. Obecnie znamy z nazwiska tylko pięciu z nich, możliwe jednak, że było ich więcej.

Mendel GrosmanHenryk Ross

Fotografie dokumentujące produkcję zakładów w getcie wytwarzane były na oficjalne zlecenie administracji żydowskiej. Wykonywano je według ustalonego schematu, miały także charakter seryjny.

Schild der Wäsche-AbteilungNähereiFrauen beim BügelnNäharbeiten