Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Dr. Oskar Singer

Dr. Oskar SingerDziennikarz, dramaturg. Urodzony w 1893 r. w Ustroniu (Frýdek-Místek). W Wiedniu ukończył studia prawnicze zwieńczo­ne doktoratem. Początkowo pracował jako adwokat, wkrótce jednak przepro­wadził się do Pragi, aby tutaj oddać się swemu wymarzonemu dziennikarstwu. Pisywał tam artykuły do kilku gazet oraz teksty dramatyczne. Pierwszy dramat pt. Landsturm opublikowany został w 1917 r. a w 1935 r. ukazał się jego an­tyhitlerowski dramat pt. Herren der Welt, wystawiony z dużym sukcesem tego samego roku na deskach Żydowskiej Sceny Kameralnej w Pradze. Jako dzien­nikarz publikował swe teksty w takich gazetach jak: „Prager Montag”, „Prager Tageblatt”, „Selbstwehr” oraz w organie praskiej gminy żydowskiej i organizacji syjonistycznej „Jüdisches Nachrichtenblatt”. Po zajęciu Czechosłowacji przez na­zistów został redaktorem naczelnym tego dziennika. Jesienią 1941 r. Singer zo­stał deportowany do łódzkiego getta. Przebywał tu z żoną Margarethe i dziećmi Ilsą i Erwinem. Wkrótce po przybyciu do getta znalazł zatrudnienie w Wydziale Archiwum. Od 24 lutego 1943 r. kierował pracami nad Kroniką. Redagował także hasła do „Encyklopedii Getta”, pisał eseje i reportaże dotyczące życia w getcie. Czescy Żydzi zwracali się do niego jako nieoficjalnego reprezentanta swojej grupy z prośbami o interwencję u władz. Osobiście zaangażował się wraz z dr. Bondy w ochronę inteligencji zachodniej przed wysiedleniami. Udało mu się uzyskać skreślenie z list deportacyjnych 69 osób. W sierpniu 1944 r. został wraz z rodziną deportowany do Auschwitz, stamtąd do obozu w Sachsenhausen a następnie 17 listopada 1944 r. przybył jako więzień nr 127 423 do obozu Kaufering w Bawarii, gdzie zmarł. Źródła niemieckie podają dwie, nieodległe od siebie w czasie daty śmierci: 31 grudnia 1944 r. oraz 15 stycznia 1945 r.