Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Produkcja w getcie: odzież

Fotografie dokumentujące produkcję zakładów w getcie wytwarzane były na oficjalne zlecenie administracji żydowskiej. Wykonywano je według ustalonego schematu, miały także charakter seryjny. Najpierw fotografowany był szyld resortu, budynek, pracujący ludzie, przebieg procesu produkcji, prace w halach produkcyjnych, warsztatach, magazyny, biura administracji, a na końcu gotowe produkty. Przykładowa seria fotografii zamieszczonych na stronie internetowej przedstawia pracę Wydziału Bieliźniarsko-Odzieżowego.

Schild der Wäsche-AbteilungNähereiFrauen beim Bügeln
NäharbeitenDie NähereiFrau bei Näharbeiten
Die NähereiPräsentation der KleidungRumkowski inspiziert Ausstellung der Produkte
Rumkowski inspiziert Ausstellung der ProdukteNäharbeitenSchild der Kleider- und Wäsche-Abteilung
Näh- und BügelarbeitenStoffanlieferungKleidungslager
StofflagerNäh- und SchneiderarbeitenNäh- und Schneiderarbeiten
NäharbeitenProdukteProdukte
NäharbeitenKleidungslagerNäharbeiten
Präsentation der KleidungPräsentation der KinderkleidungPräsentation der Kinderkleidung
Präsentation der KinderkleidungNäharbeitenFertige Produkte
Fertige ProdukteFertige ProdukteFertige Produkte
NähereiNähereiNäherei
NähereiNähereiNäherei