Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Przełożony Starszeństwa Żydów

Chaim Mordechaj Rumkowski widział w fotografowaniu doskonały środek autoprezentacji dla przyszłych pokoleń. Dlatego, obok obowiązku dokumentowania możliwości produkcyjnych zakładów w getcie, zlecił żydowskiej administracji również uwiecznianie swych wystąpień, przemówień i czynności urzędowych.

Der Judenälteste Mordechai Chaim RumkowskiDer Judenälteste Mordechai Chaim Rumkowski bei einer BesichtigungVersammlung anlässlich einer Rede Rumkowskis
Versammlung anlässlich einer Rede RumkowskisParadeDer Judenälteste Mordechai Chaim Rumkowski
Der Judenälteste Mordechai Chaim RumkowskiGruppenbild mit RumkowskiVersammlung anlässlich einer Rede Rumkowskis
Rumkowski auf dem Weg zur oder von der VersammlungRumkowski hält eine RedeVersammlung anlässlich einer Rede Rumkowskis