Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Gutman, Izaak (Ignacy) Dawid

Ingenieur, Architekt/Leiter der Bauabteilung; geb. 14.7.1900 in Łódź, wohnhaft in Łódź vor dem Krieg, dep. nach Auschwitz im Jul 1968 nach Israel ausgewandert, gest. 24.6.1972 in Holon (Israel).