Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Sprawozdanie dzienne z czwartku 20 lipca 1944 r.

Podcast Icon
Kronika codzienna nr: 
201

Pogoda

Średnia temperatura w ciągu dnia 28–35 stopni, słonecznie, upalnie.

Zgony

14

Narodziny

2 (1 chłopiec, 1 dziewczynka).

Aresztowania

Za różne: 2.

Liczba ludności

70 117

Wysiedlenie

700 osób (dziewiąty transport do pracy poza gettem).

Wiadomości dnia

Prezes także dzisiaj kontynuował swą akcję przewarstwowień.

Zmiany na Bałuckim Rynku? Kierownik Biebow wydał dziś następujące zarządzenia: Z uwagi na to, że, jego zdaniem, za dużo kierowników zakładów kręci się w biurze A. Jakubowicza, a ten głównie ma być do jego dyspozycji, zabrania się kierownikom zakładów wchodzić na Bałucki Rynek.

Pan Jakubowicz dostał polecenie, aby zająć biuro naprzeciwko Bałuckiego Rynku i ogłosić godziny, w których będzie tam przyjmował kierowników. Poza tym ma urzędować jak dotychczas na Bałuckim Rynku.

Także cały zbędny personel Centralnego Biura Resortów Pracy, jak np. księgowość, należy usunąć z Bałuckiego Rynku i włączyć do drugiego biura Jakubowicza. Poza tym zarządzono, żeby ponadto nikt, kto nie jest tam niezbędny, nie wchodził na Bałucki Rynek.

Twierdzi się, że przyczyny tego stanu rzeczy należy szukać w dążeniu do ograniczenia do minimum kontaktu Żydów z aryjczykami.

Remanent w aptekach. Inwentaryzacja w aptekach, która nastąpiła na zlecenie Niemców, miała na celu stwierdzenie, czy dostępne są pewne lekarstwa.

Aprowizacja

Także dziś trwa dostawa białej kapusty. Ludność bardzo źle znosi oferowane teraz zupy z kapusty. Poza tym brakuje przecież niezbędnych dodatków, przede wszystkim mąki, aby móc przygotować z kapusty jakiś względnie pożywny posiłek.

Nowa racja kapusty. Dziś została rozpisana kolejna racja

  • 5 kg kapusty.

Ceny czarnorynkowe. Chleb (2 kg) 750 mk, mąka 500 mk za kg, cukier 850 mk za kg, zupa resortowa (składająca się z 40 dkg kapusty i 2 dkg kaszy) 5–7 mk.

Małe zwierciadło getta

Humor z getta. W związku ze śmiercią neurologa dr Klozenberga opowiada się w getcie następujący dowcip: najbardziej dotyka ona Borucha Praszkiera2, ponieważ dr Klozenberg był jedynym człowiekiem w getcie, który zawsze potwierdzał, że jest on psychicznie normalny. Teraz niestety musi ryzykować, że oficjalnie zostanie meszuge3.

Sprawy sanitarne

Zgłoszone dziś choroby zakaźne: brak zgłoszeń.

Przyczyny dzisiejszych zgonów: 6 gruźlica płuc, 1 gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 2 choroby płuc, 3 choroby serca, 1 zapalenie jelit, 1 ropowica gardła.

1

APŁ, PSŻ, sygn. 1087, s. 410–411 (1); APŁ, PSŻ, sygn. 1088, s. 365–366 (2); YIVO, Kol. N. Zonabenda 919, s. 502v–502 (3).

2

Boruch Praszkier, członek grupy syjonistycznej. W getcie był uważany za szalonego, ale jako jedyny mógł Rumkowskiemu powiedzieć to, czego inni się bali. Dzięki swojej błazeńskiej postawie udało mu się zdobywać pieniądze i żywność na różne cele. – A. Ben Menachem, J. Rab,Kroniqah shel Geto Lodz, t.4, Jerusalem 1986-1989, s. 508.

3

Jid. „szalony”.