Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Sprawozdanie dzienne z niedzieli 27 lutego 1944 r.

Podcast Icon
Kronika codzienna nr: 
58

Pogoda

Temperatura w ciągu dnia 1–4 stopni ciepła, słonecznie.

Zgony

Brak zgłoszeń.

Narodziny

3 (2 chłopcy, 1 dziewczynka).

Aresztowania

Za różne: 1, za kradzież: 1

Liczba ludności

79 657 (79 669 według Wydziału Kartkowego).

Wiadomości dnia

1 600 robotników. Sytuacja bez zmian, wciąż nie ma terminu wyjazdu. Dotychczas nie zebrano kompletnej ilości 1600 robotników.

Komisja w getcie. W dzisiejszym wolnym od pracy dniu komisja pod przewodnictwem kierownika Zarządu Getta Biebowa wizytowała w getcie kilka resortów.

Aprowizacja

W kwestii głodu nic się nie zmienia.

Ceny czarnorynkowe. Chleb – 1050–1100 mk, mąka – 7 mk za dkg, płatki – 7,50 mk za dkg, kasza – 7,50 mk za dkg, cukier – 10 mk za dkg, masło – 20 mk za dkg, olej – 18 mk za dkg, kartofle – 200 mk za kg, brukiew – 70 mk za kg, kapusta kiszona – 140 mk za kg, czosnek – 12 mk za dkg, cebula – 6,50 mk za dkg, 1 irys – 5 mk, sacharyna 1 sztuka – 1 mk, zupa resortowa – 42 mk.

Sprawy sanitarne

W dniu dzisiejszym zarejestrowano następujące przypadki chorób zakaźnych: 8 gruźlicy.

1

1

APŁ, PSŻ, sygn. 1087, s. 143–144 (1); APŁ, PSŻ, sygn. 1088, s. 144–145 (2); 419–420 (3).