Wielkość czcionki: A-A+

Kronika

W listopadzie 1940 r., na polecenie Chaima Rumkowskiego, utworzono w obrębie getta Wydział Archiwum. Do jego zadań należało gromadzenie dokumentów mających w przyszłości stanowić podstawę do opisania historii getta. W placówce tej, od 12.01.1941 r. do 31.07.1944 r. pracownicy, w większości dziennikarze i pisarze, opracowywali kronikę getta. Teksty Kroniki redagowano z początku w języku polskim, w okresie od września do grudnia 1942 równolegle w języku polskim i niemieckim, a dopiero od stycznia 1943 wyłącznie po niemiecku.

Sprawozdanie dzienne z poniedziałku 25 października 1943 r.

Podcast Icon
Kronika codzienna nr: 
282

Pogoda

Temperatura w ciągu dnia 13–30 stopni, słonecznie, ciepło.

Zgony

6

Narodziny

Brak.

Aresztowania

Za różne: 2.

Liczba ludności

83 521

Wypadek

25 bm. Mendlewicz Mordechaj, urodzony w 1930 r. w Łodzi, zamieszkały przy Hohensteinerstrasse 32, kierując wózkiem ręcznym zderzył się z wozem konnym i dostał się pod tylne koło furmanki. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł zaraz po przewiezieniu do szpitala.

Wiadomości dnia

Brak istotnych wiadomości.

Aprowizacja

Brak istotnych zmian, sytuacja ponownie zaczyna się zaostrzać, ponieważ ostatnia dziesięciokilowa racja kartofli w większości została już zużyta i w tej chwili nie ma nadziei na nowy przydział. Powszechnie wskazuje się na to, że sytuacja zaopatrzeniowa jest znacznie gorsza niż w ubiegłym roku o tej samej porze, kiedy kartofle mogły być nie tylko przydzielane w racjach, lecz także kopcowane.

Wiadomości z resortów

Centrala Krawiecka otrzymała różne drobne zamówienia na męskie ubrania cywilne. Ogólnie jednak stopień zatrudnienia akurat w zakładach krawieckich nie jest zbyt zadowalający.

Garbarnia przy Reiterstrasse 5. Ponieważ obie garbarnie w getcie otrzymały większe zlecenia, garbarnia przy Reiterstrasse 5 pracuje ponownie pełną parą i nie zostanie na razie połączona z garbarnią przy Halbe Gasse. Zamiar taki został przesunięty na później.

Opieka społeczna

Nowa kuchnia wzmacniająca przy Flisackiej zostanie otwarta nie dziś, lecz jutro, we wtorek, 26 października, o godz. 2 po południu.

Wydział Odzieżowy dla młodocianych. Znajdujący się przy Hanseaten 25 Wydział Odzieżowy dla Młodocianych na zlecenie Prezesa zostanie przeniesiony na Hohensteinerstrasse 70, gdzie jak wiadomo znajduje się ogólny Wydział Odzieżowy. Tym ostatnim kierują panowie Fein i A. D. Najman. Wydziałem dla Młodocianych będzie kierował jak dotąd Leon Grinfeld.

Sprawy sanitarne

Zgłoszone dziś choroby zakaźne: 4 tyfus brzuszny, 4 gruźlica.

Przyczyny dzisiejszych zgonów: 3 gruźlica płuc, 1 zapalenie płuc, 1 osłabienie mięśnia sercowego, 1 zapalenie otrzewnej.

1

APŁ, PSŻ, sygn. 1085, s. 464–465 (1); APŁ, PSŻ, sygn. 1086, s. 476–477 (2); APŁ, PSŻ, sygn. 1083, s. 103–104 (3).